DIMCoSt®

 

Durability Information Model

for Concrete Structures

 

developed by SANACON

De sterktes van het gebruik van DIMCoSt voor uw betonstructuur zijn de volgende:

  • Filtering en statistische verwerking van meetdata
  • Interpretatie van gemeten carbonatatiediepte en chlorideprofielen op basis van de betondekking op zowel element- als constructieniveau (of zonering in clusters van elementen per constructie).
  • Wetenschappelijk aanvaarde wiskundige modellen ter bepaling van de kans op depassivatie (nodige voorwaarde voor de ontwikkeling van wapeningscorrosie)
  • Visuele weergaves door middel van overzichtelijke automatisch gegenereerde tabellen, grafieken en histogrammen
  • Vergelijking van grote datasets ter bepaling van zoneringen van betonherstel (nodig bij tunnels, bruggen, viaducten, grote industriële sites, etc.)

Webdesign Figure8