Technisch advies

In meer specifieke schadegevallen kan SANACON beroep doen op state-of-the-art kennis met betrekking tot betontechnologie, duurzaamheid van beton en structurele aspecten. De opmaak van het technisch advies kan onder meer de volgende deelaspecten omvatten:

  • Studie van de aangeleverde informatie met betrekking tot een project;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de duurzaamheid van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de structurele aspecten van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Advies voor de uitvoering van zinvolle labo-analyses (bijv. versnelde aantastingsproeven) en kostenraming;

Onze andere diensten

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

Volledig management van jouw betonhersteldossier op maat van de verwachte onderhoudsvrije levensduu…

Het inzetten van drones kan in bepaalde situaties tijd en kosten besparen en is vaak veiliger voor …

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8