Technisch advies

In meer specifieke schadegevallen kan SANACON beroep doen op state-of-the-art kennis met betrekking tot betontechnologie, duurzaamheid van beton en structurele aspecten. De opmaak van het technisch advies kan onder meer de volgende deelaspecten omvatten:

  • Studie van de aangeleverde informatie met betrekking tot een project;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de duurzaamheid van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de structurele aspecten van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Advies voor de uitvoering van zinvolle labo-analyses (bijv. versnelde aantastingsproeven) en kostenraming;

Onze andere diensten

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Volledige ondersteuning bij de uitvoering van jouw betonherstelproject op maat van de verwachte ond…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8