Betonadvies

SANACON doet al jarenlang beroep doen op state-of-the-art kennis met betrekking tot betontechnologie, duurzaamheid van beton en structurele aspecten.

SANACON biedt breed en gespecialiseerd betonadvies aan onder de vorm van:

  • Studie van de aangeleverde informatie met betrekking tot een specifiek schadegeval;
  • Tussenkomst als technische raad in het kader van minnelijke of gerechtelijke expertises;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de duurzaamheid van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de structurele aspecten van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Advies voor de uitvoering van zinvolle labo-analyses (bijv. versnelde aantastingsproeven) en kostenraming;

Studie van specifieke schadegevallen

Grondige Analyse van Verstrekte Informatie

In de nasleep van een specifiek schadegeval voeren wij een diepgaande studie uit op basis van de verstrekte informatie. Onze focus ligt op het begrijpen van de oorzaken en gevolgen van de schade, waarbij we gebruik maken van onze technische expertise om een helder inzicht te verkrijgen. Deze analyse stelt ons in staat om passende aanbevelingen te doen voor herstelmaatregelen en preventieve acties.

Technisch Advies in Expertisezaken

Objectiviteit en Onafhankelijkheid

Als technisch adviseur spelen wij een cruciale rol in minnelijke of gerechtelijke expertises. Onze expertise stelt ons in staat om objectief en onafhankelijk advies te geven, waardoor we bijdragen aan een rechtvaardige afhandeling van geschillen. We zetten onze kennis in om technische aspecten te verduidelijken en de betrokken partijen te voorzien van betrouwbare informatie.

Duurzaamheid van Beton in Specifieke Omgevingen

Technische Nota's

Een van onze specialisaties omvat het opstellen van technische nota's met betrekking tot de duurzaamheid van beton in specifieke omgevingen. Hierbij onderzoeken we de effecten van omgevingsfactoren op betonstructuren en verstrekken we gedetailleerde inzichten in de verwachte levensduur.

Structurele Aspecten van Beton

Beoordeling van Integriteit en Veiligheid

Daarnaast richten we ons op de structurele aspecten van beton blootgesteld aan specifieke omgevingen, waarbij we de integriteit en veiligheid van de constructie beoordelen. Ons doel is om een grondige analyse te bieden die dient als basis voor doeltreffende besluitvorming bij bouwprojecten.

Advies voor Labo-analyses en Kostenraming

Gericht Onderzoek voor Effectieve Oplossingen

Onze dienstverlening omvat ook het verstrekken van advies voor zinvolle labo-analyses, zoals versnelde aantastingsproeven. We begeleiden en adviseren bij het uitvoeren van deze analyses om de oorzaken van schade beter te begrijpen en op basis daarvan gerichte oplossingen te formuleren. Daarnaast bieden we een kostenraming voor deze analyses, waardoor onze cliënten een duidelijk beeld krijgen van de financiële investering die nodig is voor het verkrijgen van waardevolle technische inzichten.

Onze toewijding aan technische nauwkeurigheid, objectiviteit en kosteneffectieve oplossingen maakt ons een betrouwbare partner voor het aanpakken van complexe technische vraagstukken met betrekking tot beton en structurele integriteit.
 

Onze andere diensten

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

Optimale ondersteuning voor jouw betonherstelproject, afgestemd op de verwachte onderhoudsvrije lev…

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Webdesign Figure8