Ondersteuning bij betonherstel

  • Opmaak van een technisch lastenboek,
  • Kostprijsraming van de werken
  • Begeleiding in de keuze naar een geschikte aannemer
  • Werfcontrole
  • Kritische beoordeling van gebruikte materialen en methodes
  • Kwaliteitscontrole

 

Volledige ondersteuning bij de uitvoering van jouw betonherstelproject op maat van de verwachte onderhoudsvrije levensduur en het beschikbaar budget. Daarbij horen onder andere:

  • Opmaak van een technisch lastenboek,
  • Kostprijsraming van de werken
  • Begeleiding in de keuze naar een geschikte aannemer

Indien het betonherstel kadert in een breder renovatiedossier, kan onze tehcnische input ook perfect aansluiten bij grotere dossiers in samenwerking met architecten- of studiebureau's. 

Onze andere diensten

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8