Schadediagnose

Beheer van infrastructuur impliceert de noodzaak voor een degelijk vooronderzoek bij de vastelling van betonschade. Enkel op deze manier kan een passende herstelmethode toegepast worden. Dit gebeurt geheel volgens de Europese norm EN 1504 en in functie van de beoogde restlevensduur van de (beton)constructie en beschikbare budgetten. 

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade.

Hierbij dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen schade aan het beton op zich, beschouwd als een artificieel gesteente, en anderzijds schade aan beton, door een achterliggend fenomeen van wapeningscorrosie.

Bij schade aan het beton zelf kan gedacht worden aan:

 • Sulfaataantasting
 • Aantasting door zuren
 • ASR (alkali-silica reactie)
 • Vorst-dooischade

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inwerking van zuren op beton in chemische fabrieken, vorst-dooischade op buitenverhardingen enz.

Schade veroorzaakt door wapeningscorrosie (betonrot) is een heel ander fenomeen, dat vaak aanwezig is, maar nog niet zichtbaar hoeft te zijn aan het oppervlak. Het is dus goed mogelijk dat wapeningscorrosie aanwezig is, terwijl aan het betonoppervlak geen scheuren of roestplekken aanwezig zijn. Daarom wordt er vaak te laat curatief gehandeld en lopen de kosten voor herstelling hoog op wanneer men wacht tot de brokstukken naar beneden vallen.

De belangrijkste oorzaken van wapeningscorrosie zijn:

 • De aanwezigheid van chloriden (zwembaden, balkons aan de kust, parkeergarages…)
 • Indringing van CO2 in het beton (het zogenaamde proces van carbonatatie).

Schade herkennen

Sanacon heeft de expertise in huis om zowel klassieke als meer complexe schadefenomenen te herkennen en gericht te onderzoeken. Op basis van een eerste visuele inspectie van de schade wordt een hypothese geformuleerd die in een later onderzoek dient geverifieerd te worden. Het is van belang om voor een passend betonherstel de oorzaak van het schademechaisme te kennen om een effectief duurzaam herstel te kunnen adviseren. Tevens wordt door gericht onderzoek uit te voeren, de omvang bepaald.

Herstellen

In de norm EN 1504-9 worden de volgende herstelprincipes omschreven:

 • Principe 1 - Bescherming tegen indringing
 • Principe 2 - Vochtbeheersing
 • Principe 3 - Restauratie van beton
 • Principe 4 - Structurele versterking
 • Principe 5 - Fysische weerstand
 • Principe 6 - Chemische weerstand
 • Principe 7 - Behouden of herstellen van de passiviteit
 • Principe 8 - Verhogen resistiviteit
 • Principe 9 - Controle kathodische zones
 • Principe 10 - Kathodische bescherming
 • Principe 11 - Controle van anodische zones

Principes 1 t/m 6 zijn specifiek gelinkt aan schadefenomenen met betrekking tot beton zelf. Wanneer het gaat over schade ten gevolge van wapeningscorrosie, in de volksmond beter gekend als “betonrot”, dan kunnen de principes 7 tot 11 aangewend worden.

Sanacon kan op basis van een onderzoek ter plaatse, gebaseerd op wetenschappelijke methodes, bepalen wat de oorzaak, ernst en omvang van de schade is en, in het licht van de beoogde restlevensduur van de constructie, een passend hersteladvies uitschrijven waarbij een keuze gemaakt wordt uit de voornoemde herstelprincipes.

Als onafhankelijk adviesbureau zal Sanacon altijd methodes en materialen voorschrijven op basis van prestatie-eisen. Voor coatings en herstelmortels zullen deze bijvoorbeeld altijd bepaald worden volgens respectievelijk de norm EN 1504-2 en EN 1504-3.

 

Onze andere diensten

Studie van specifieke schadegevallen Grondige Analyse van Verstrekte Informatie In de nasleep…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

Optimale ondersteuning voor jouw betonherstelproject, afgestemd op de verwachte onderhoudsvrije lev…

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Webdesign Figure8