Birth Certificate

Bij nieuwe of relatief jonge betonstructuren kunnen zichtbare of onzichtbare gebreken aanwezig zijn. Denk daarbij aan zones met een lagere betonkwaliteit of een lagere betondekking ten gevolge van een gebrekkige uitvoeringskwaliteit. Deze gebreken tijdig in kaart brengen kunnen heel wat herstelkosten op termijn vermeden worden.

Een birth certificate is als het ware een kwaliteitsrapport direct na oplevering van een betonstructuur. De aannames bij ontwerp worden geverifieerd door een combinatie van gericht niet-destructieve en destructieve testen en een ontwerplevensduur wordt omgezt tot een volwaardige levensduurvoorspelling op basis van gevalideerde data.

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieuwe (bvb. direct na oplevering, maar ook na eventueel 5-10 jaar) de toestand van de betonstructuur reeds in kaart wordt gebracht. Als op jonge leeftijd een aantal zwakke punten in kaart kunnen gebracht worden, zal hiermee rekening worden gehouden in een onderhoudsstrategie.

Daarbij zal de focus verschuiven van het curatieve naar het preventie en kunnen dure en arbeidsintensieve betonherstellingen vermeden worden. Dit kan onder meer door gebruik te maken van onze DIMCoSt applicatie door de meetdata om te zetten in een berekende restlevensduur. Op deze manier kunnen de kosten voor herstel bepaald worden en op korte- of lange termijn gebudgetteerd worden. Zo hoe je nooit meer te wachten tot de brokstukken vallen!

Onze andere diensten

Studie van specifieke schadegevallen Grondige Analyse van Verstrekte Informatie In de nasleep…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

Optimale ondersteuning voor jouw betonherstelproject, afgestemd op de verwachte onderhoudsvrije lev…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Webdesign Figure8