Birth Certificate

Bij nieuwe of relatief jonge betonstructuren kunnen zichtbare of onzichtbare gebreken aanwezig zijn. Denk daarbij aan zones met een lagere betonkwaliteit of een lagere betondekking ten gevolge van een gebrekkige uitvoeringskwaliteit. Deze gebreken tijdig in kaart brengen kunnen heel wat herstelkosten op termijn vermeden worden.

De term "Birth Certificate" is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieuwe (bvb. direct na oplevering, maar ook na eventueel 5-10 jaar) de toestand van de betonstructuur reeds in kaart wordt gebracht. Als op jonge leeftijd een aantal zwakke punten in kaart kunnen gebracht worden, zal hiermee rekening worden gehouden in een onderhoudsstrategie.

Daarbij zal de focus verschuiven van het curatieve naar het preventie en kunnen dure en arbeidsintensieve betonherstellingen vermeden worden. Dit kan onder meer door gebruik te maken van onze DIMCoSt applicatie door de meetdata om te zetten in een berekende restlevensduur. Op deze manier kunnen de kosten voor herstel bepaald worden en op korte- of lange termijn gebudgetteerd worden. Zo hoe je nooit meer te wachten tot de brokstukken vallen!

 
 

Onze andere diensten

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

Volledige ondersteuning bij de uitvoering van jouw betonherstelproject op maat van de verwachte ond…

Het inzetten van drones kan in bepaalde situaties tijd en kosten besparen en is vaak veiliger voor …

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8